SDG 13 -
פעילות אקלימית

"לנקוט פעולה דחופה למאבק בשינויי האקלים והשפעותיהם".

אנו מבינים שלכל אחד יש תפקיד בצורך הדחוף להגן על כדור הארץ מפני שינויי האקלים העולמיים. אנו עושים את חלקנו בכך שאנו מסייעים לחברות בתעשיית התחבורה להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלהן.

מלבד היותה פתרון אימפקט להפחתת פליטות גזי חממה על ידי הפחתת נסיעות ריקות ופתרון לבעיית "המייל הריק", פלטפורמת טראקנט משתלבת עם מגוון רחב של נתונים על משאיות, מסלולי נסיעה, עומסים ופרמטרים אחרים של החברה, הנאספים ונתמכים על ידי אלגוריתמים ייעודיים, מוגני פטנט (EN16258 USA) המאפשרים קריאה, חישוב והצגה בזמן אמת של פליטות גזי החממה של כל משאית וכל צי החברה.

פליטות המזהמים מחושבות פעמיים:  

  • לפני ביצוע הנסיעה, המערכת מעריכה את כמות הזיהום שתפלט במהלך הנסיעה. הערכה זו מסייעת בתכנון השילוח באופן הממזער פליטות מזהמים.
  • במהלך הנסיעה המערכת מחשבת את פליטות המזהמים בזמן אמת ומציגה דוח פליטות מזהמים בפועל בסיומה.  

בסוף כל נסיעה הלקוח יכול להשוות את ההערכה הראשונית של המערכת לתוצאה בפועל.

מחשבון גזי החממה שלנו מעניק ללקוחותינו תוצאות מדידות ומידיות של פליטת גזי חממה. בדרך זו, החברה יכולה לא רק לדווח בדיעבד על מספר גזי החממה הנפלטים לסביבה, אלא גם לנהל אותם בזמן אמת כדי להפחית אותם למינימום, ובכך, להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלה.

שוק התחבורה היבשתית הנו שוק שמרני והנשען על שיטות עבודה מסורתיות. טראקנט מסייעת לחברות בתעשייה לאמץ טכנולוגיות חדשות ולהעלות את המודעות למגוון פתרונות האימפקט הניתנים ליישום מידי, והמאפשרים שיפור ואופטימיזציה בכל הממדים בתוך זמן קצר.

טראקנט אף נוטלת חלק בדיוני התחבורה והמחקר של ה-OECD, וחברה בוועידות האקלים של האו"ם מאז 2015. בוועידת האקלים שנערכה בשארם (COP 27) הוצג הפתרון של טרקנט במסגרת ביתן IETA הרשמי.

קראו על יעדי ה-SDG הבאים:

דלג לתוכן